پکیج طلایی نانو سرامیک

۲ لایه پوشش شیشه ای بدن با ۹H
۱ لایه پوشش لایه آخر بدنه با Light
۱ لایه پوشش قطعات پلاستیکی بدنه خودرو با plastic
یک لایه پوشش سرامیک شیشه های خودرو با Rain

دیدگاه ها